۷ روش برای معرفی نام شخصیت به بیننده که غیرطبیعی جلوه نکند

۷ روش برای معرفی نام شخصیت به بیننده که غیرطبیعی جلوه نکند

جان آگوست و کریگ مازین، از فیلمنامه نویسان مشهور آمریکایی، پیشنهادات خود را درباره روش معرفی نام شخصیت به بیننده، به گونه ای که غیرطبیعی جلوه نکند مطرح می کنند.