۲۵ قانون برای کارگردانان از سم مندس

۲۵ قانون برای کارگردانان از سم مندس

سم مندس، کارگردان پر آوازه ی بریتانیایی، در مراسم تجلیل از کارنامه هنری خود در منهتن به اشتراک آموخته های خود در فیلمسازی می پردازد و ۲۵ قانون برای تبدیل شدن به یک کارگردان خوشحالتر.

انواع نماهای سینمایی به شرح تصویر

انواع نماهای سینمایی به شرح تصویر

در این ویدئو با انواع نماهای سینمایی آشنا می شویم و اینکه برای داشتن هر کدام از این نماها باید از چه لنزی استفاده کنیم و هر لنز چه جلوه هایی به تصویر می دهند.